تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۴۲ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / اختراعات از سال 91 به بعد

اختراعات از سال 91 به بعد

دستگاه خمکاری اتساعی چرخشی لوله

عـــــــــنوان اخـــــــتراع : دستگاه خمکاری اتساعی چرخشی لوله شماره دفتر ثبت اختراع : ۸۷۹۲۲ تاریخ ثبـــــــــت اختراع : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ سهـــــــــــم ثبت اختراع : دانشگاه ۵۰% – امیدآقائی منش ۲۵% – محسن لوح موسوی ۲۵% نام ونام خانوادگی مخترع : امید آقایی منش – محسن لوح موسوی گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

ساخت ژنراتور سنکرون معناطیس دائم دو استاتور به صورت دو سیم پیچ با اختلاف فاز ۳۰ درجه الکتریکی

عـــــــــنوان اخـــــــتراع : ساخت ژنراتور سنکرون معناطیس دائم دو استاتور به صورت دو سیم پیچ با اختلاف فاز ۳۰ درجه الکتریکی شماره دفتر ثبت اختراع : ۲۷۸۵۳ تاریخ ثبـــــــــت اختراع : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ سهـــــــــــم ثبت اختراع : نام ونام خانوادگی مخترع : فرشاد عرب – محمدعلی اشرف – سعید ریاضی یحیی آبادی گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

ساخت پوشان فریتی برای ریخته گری با مدل فومی فداشونده

عـــــــــنوان اخـــــــتراع : ساخت پوشان فریتی برای ریخته گری با مدل فومی فداشونده شماره دفتر ثبت اختراع : ۸۶۵۰۴ تاریخ ثبـــــــــت اختراع : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ سهـــــــــــم ثبت اختراع : محمدامین شاهرخیان دهکردی ۷۰% – مجید کریمیان ۳۰% نام ونام خانوادگی مخترع : محمدامین شاهرخیان دهکردی – مجید کریمیان گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

مغزی و قفل میدانی-رمزی

عـــــــــنوان اخـــــــتراع : مغزی و قفل میدانی-رمزی شماره دفتر ثبت اختراع : ۷۵۸۵۱ تاریخ ثبـــــــــت اختراع : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ سهـــــــــــم ثبت اختراع : سیدعلی افتخاری ۳۴%- جعفر رام بجندی۳۳% – سیدمهدی صدری مهر ۳۳% نام ونام خانوادگی مخترع : سیدعلی افتخاری – جعفر رام بجندی – سیدمهدی صدری مهر گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

سیال بادی اسپرس نیمه هوشمند مغناطیسی

عـــــــــنوان اخـــــــتراع :  سیال بادی اسپرس نیمه هوشمند مغناطیسی شماره دفتر ثبت اختراع : ۸۳۶۷۸ تاریخ ثبـــــــــت اختراع :  ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ سهـــــــــــم ثبت اختراع :   هدی جولایی  ۴۰%- سیدعلی افتخاری ۳۰%- داود طغرایی ۳۰% نام ونام خانوادگی  مخترع : هدی جولایی – سیدعلی افتخاری – داود طغرایی گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

موتور درونسوز بدون میل سوپاپ با سوپاپ افقی هوشمند

عـــــــــنوان اخـــــــتراع :  موتور درونسوز بدون میل سوپاپ با سوپاپ افقی هوشمند شماره دفتر ثبت اختراع : ۷۹۹۸۵ تاریخ ثبـــــــــت اختراع :  ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ سهـــــــــــم ثبت اختراع :   حامد خدادادی ۵۰% – علی اکبر رشیدی ۵۰% نام ونام خانوادگی  مخترع : حامد خدادادی- علی اکبر رشیدی گوا هی اختراع دانلود فایل  

ادامه نوشته »

بورد الکتریکی جهت کنترل حرکت خودروها و موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث

عـــــــــنوان اخـــــــتراع :  بورد الکتریکی جهت کنترل حرکت خودروها و موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث شماره دفتر ثبت اختراع : ۷۷۶۴۰ تاریخ ثبـــــــــت اختراع :  ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ سهـــــــــــم ثبت اختراع :   مهدی حیدری ۵۰% – رسول دانش ۲۰% -روبن میناسیان ۳۰% نام ونام خانوادگی  مخترع : مهدی حیدری – رسول دانش – روبن میناسیان گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

شناسایی میدان الکتریکی در شبکه های انتقال جریان و پست های انتقال توسط اسپری مواد شیمیایی

عـــــــــنوان اخـــــــتراع :  شناسایی میدان الکتریکی در شبکه های انتقال جریان و پست های انتقال توسط اسپری مواد شیمیایی شماره دفتر ثبت اختراع : ۷۷۶۴۲ تاریخ ثبـــــــــت اختراع :  ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ سهـــــــــــم ثبت اختراع :   مهدی حیدری ۴۰% – محمد حیدری ۳۰% – امیر حاجلو ۳۰% نام ونام خانوادگی  مخترع : مهدی حیدری – محمد حیدری – امیر امیرحاجلو گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »

صندلی قابل حمل و نقل تبدیل به تخت های بیمارستانی

عـــــــــنوان اخـــــــتراع :  صندلی قابل حمل و نقل تبدیل به تخت های بیمارستانی شماره دفتر ثبت اختراع : ۷۵۹۲۶ تاریخ ثبـــــــــت اختراع :   ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ سهـــــــــــم ثبت اختراع :   ۱۰۰٪ نام ونام خانوادگی  مخترع : الهام صفائی پور گوا هی اختراع دانلود فایل

ادامه نوشته »