قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / اختراعات از سال 91 به بعد / مغزی و قفل میدانی-رمزی

مغزی و قفل میدانی-رمزی

عـــــــــنوان اخـــــــتراع : مغزی و قفل میدانی-رمزی
شماره دفتر ثبت اختراع : ۷۵۸۵۱
تاریخ ثبـــــــــت اختراع : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
سهـــــــــــم ثبت اختراع : سیدعلی افتخاری ۳۴%- جعفر رام بجندی۳۳% – سیدمهدی صدری مهر ۳۳%
نام ونام خانوادگی مخترع : سیدعلی افتخاری – جعفر رام بجندی – سیدمهدی صدری مهر
گوا هی اختراع دانلود فایل