تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۲۲ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / مسابقات ملی و بین المللی / کسب مقام پنجم در مسابقات سازه ماکارونی توسط تیم اکو سازه در مسابقات سازه ماکارونی اتباع غیر ایرانی واحد قم مردادماه ۹۵

کسب مقام پنجم در مسابقات سازه ماکارونی توسط تیم اکو سازه در مسابقات سازه ماکارونی اتباع غیر ایرانی واحد قم مردادماه ۹۵

تیم اکو سازه (Aco Sazeh) از واحد خمینی شهر در مسابقه سازه ماکارونی اتباع غیر ایرانی واحد قم که در مرادماه ۹۵ برگزار گردید ، از  تعداد ۲۲ تیم اتباع غیر ایرانی

شرکت کننده در مسابقات مقام پنجم را در مسابقات سازه ماکارونی  کسب نمود