تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۲۲ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / طرح هاي برون دانشگاهي / طرح پژوهشی بررسی خواص پوشش آلیاژی مس از نظر مقاومت به خوردگی و خواص الکتریکی ، مجری : دکتر مجید کریمیان

طرح پژوهشی بررسی خواص پوشش آلیاژی مس از نظر مقاومت به خوردگی و خواص الکتریکی ، مجری : دکتر مجید کریمیان

:: نام طرح پژوهشی : بررسی خواص پوشش آلیاژی مس از نظر مقاومت به خوردگی و خواص الکتریکی
نام و نا م خانوادگی : دکتر مجید کریمیان
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
نام شرکت : شرکت سام الکترو
مبلغ طرح : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نامه خاتمه طرح