تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲:۵۳ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / طرح هاي برون دانشگاهي / طرح پژوهشی مکان یابی بهینه pmu در شبکه برق منطقه ای اصفهان ، مجری مهندس حسن نصر آزادانی

طرح پژوهشی مکان یابی بهینه pmu در شبکه برق منطقه ای اصفهان ، مجری مهندس حسن نصر آزادانی

:: نام طرح پژوهشی : مکان یابی بهینه pmu در شبکه برق منطقه ای اصفهان
نام و نا م خانوادگی : مهندس حسن نصر آزادانی
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
نام شرکت : شرکت برق منطقه ای اصفهان
مبلغ طرح : ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ریال
نامه خاتمه طرح