تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۴۲ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / طرح هاي برون دانشگاهي / طرح پژوهشی پروژه تولید سنگ مصنوعی کامپوزیتی پایه سیمانی ، مجری : دکتر محمد رئیسی

طرح پژوهشی پروژه تولید سنگ مصنوعی کامپوزیتی پایه سیمانی ، مجری : دکتر محمد رئیسی

:: نام طرح پژوهشی : پروژه تولید سنگ مصنوعی کامپوزیتی پایه سیمانی
نام و نا م خانوادگی : دکتر محمد رئیسی
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نام شرکت : شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
مبلغ طرح : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نامه خاتمه طرح