تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۵:۰۰ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / طرح هاي برون دانشگاهي / طرح پژوهشی بررسی مقاومت به خوردگی و خواص الکتریکی صفحه ارت با روکش ورق مسی ، مجری : دکتر مجید کریمیان

طرح پژوهشی بررسی مقاومت به خوردگی و خواص الکتریکی صفحه ارت با روکش ورق مسی ، مجری : دکتر مجید کریمیان

:: نام طرح پژوهشی : بررسی مقاومت به خوردگی و خواص الکتریکی صفحه ارت با روکش ورق مسی
نام و نا م خانوادگی : دکتر مجید کریمیان
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
نام شرکت : شرکت سام الکترو
مبلغ طرح : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نامه خاتمه طرح