تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۰۷ شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Language : FA |
خانه / طرح هاي برون دانشگاهي / طرح پژوهشی طراحی و ایجاد نرم افزار ثبت خطای تجهیزات ، مجری دکتر سیدعلی افتخاری

طرح پژوهشی طراحی و ایجاد نرم افزار ثبت خطای تجهیزات ، مجری دکتر سیدعلی افتخاری

:: نام طرح پژوهشی : طراحی و ایجاد نرم افزار ثبت خطای تجهیزات
نام و نا م خانوادگی : دکتر سیدعلی افتخاری
وضعیت طرح : در حال اجرا
تاریخ شروع : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
تاریخ خاتمه :
نام شرکت : نیروگاه شهید محمد منتظری
مبلغ طرح : ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نامه خاتمه طرح