نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه / روش های تولید صنعتی مواد (جلد اول) ، تالیف : علیرضا اعرابی

روش های تولید صنعتی مواد (جلد اول) ، تالیف : علیرضا اعرابی

عنوان کتاب : روش های تولید صنعتی مواد (جلد اول)
نوع : تالیف
نام پدید آورنده : علیرضا اعرابی
سال انتشار : ۱۳۹۵
ناشر : واحد خمینی شهر
تعداد صفحات : ۲۵۶
تیراژ : ۵۰۰
شماره شابک : ۰-۳۸۲۹-۱۰-۹۶۴-۹۷۸
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
شناسنامه کتاب