نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه / دستورکار ماشین های الکتریکی ۱ -DC، تالیف : یوسف کاظمی

دستورکار ماشین های الکتریکی ۱ -DC، تالیف : یوسف کاظمی

عنوان کتاب : دستورکار ماشین های الکتریکی ۱ -DC
نوع : تالیف
نام پدید آورنده : یوسف کاظمی
سال انتشار : ۱۳۹۴
ناشر : واحد خمینی شهر
تعداد صفحات : ۱۰۳
تیراژ : ۵۰۰
شماره شابک : ۶-۲۹۱۰-۱۰-۹۶۴-۹۷۸
قیمت : ۱۰.۰۰۰ تومان
شناسنامه کتاب