تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۲۱ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / طرح هاي برون دانشگاهي / طرح برون دانشگاهی سامانه مدیریت امور رفاهی کارکنان آب منطقه ای اصفهان ، مجری مهندس پژمان اسلامی

طرح برون دانشگاهی سامانه مدیریت امور رفاهی کارکنان آب منطقه ای اصفهان ، مجری مهندس پژمان اسلامی

:: نام طرح پژوهشی : سامانه مدیریت امور رفاهی کارکنان آب منطقه ای اصفهان
نام و نا م خانوادگی : مهندس پژمان اسلامی
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۸/۱۴
نام شرکت : شرکت آب منطقه ای اصفهان
مبلغ طرح : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نامه خاتمه طرح