تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۸:۲۸ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / آمار کتب موجود در کتابخانه

آمار کتب موجود در کتابخانه

تعداد و نوع کتب موجود در کتابخانه تعداد عنوان کتب تعداد جلد کتب تعداد عنوان تعداد جلد
مرجع غیر مرجع مرجع غیر مرجع مجله و نشریه آبونمان مجله و نشریه آبونمان
فارسی لاتین فارسی لاتین فارسی لاتین فارسی لاتین خارجی داخلی خارجی داخلی
۲.۳۵۰ ۱.۰۱۵ ۴۸.۵۱۳ ۱۰.۴۷۰ ۵.۳۴۰ ۱.۹۰۵ ۱۱۷.۱۰۳ ۱۱.۴۷۷ ۵۵ ۷۰۵ ۴۹۹ ۴.۷۶۶
جمع ۳.۳۶۵ ۵۸.۹۸۳ ۷.۲۴۵ ۱۲۸.۵۸۰ ۷۶۰ ۵.۲۶۵
۶۲.۳۴۸ ۱۳۵.۸۲۵ ۷۶۰ ۵.۲۶۵