نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / هسته های مستقر در مرکز رشد

هسته های مستقر در مرکز رشد

هسته ها و واحد های مستقر کنونی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه فعالیت هر کدام در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده است.

ردیف نام هسته/ واحد فناور مسئول حوزه تخصصی
۱ واحد فناور پرداز طب آقای مهدیدخت مهندسی پزشکی – بیو الکتریک
۲ واحد فناور علم و عمل توحید جم

www.satjco.com

آقای تمایل مهندسی برق- هوافضا- منابع آبی
۳ واحد فناور آلاتکنیک سپاهان آقای کرباسیان مهندسی مکانیک- مکاترونیک
۴ واحد فناور بهین تجهیز آپادانا آقای رضاییان مهندسی مکانیک
۵ واحد فناور بهین اسانس آویژه آقای دکتر اکبری شیمی آلی
۶ هسته فناورنانو پوشش های خود تمیز شونده آقای دکتر رئیسی مهندسی عمران
۷ هسته فناور صنایع ماشین سازی نوین آقای جلالی کارشناسی ارشد مدیریت
۸ هسته فناور دانش پژوهان سنگ ایران زمین آقای دکتر اسماعیلی دکتری روابط بین الملل
۹ هسته فناور محک آقای دکتر حیدری مهندسی مکانیک