نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / معرفی معاون پژوهش و فناوری

معرفی معاون پژوهش و فناوری

دکتر داوود طغرائی
دکتری تخصصی : مکانیک
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:
toghraee@iaukhsh.ac.ir

 اهم مسئولیتهای معاون پژوهش و فناوری

یکی از نقش های اساسی دانشگاه، تولید علم می باشد، با توجه به تحول ایجاد شده در مأموریت دانشگاه در سالهای اخیر و تغییرات اساسی که در تحلیل رفتار تحقیقاتی  دانشگاه های صورت پذیرفته است و دانشگاه علاوه بر نقش آموزش، نقش تولید دانش را نیزعهده دار شده است و بعنوان یک نظام دانش بنیان عمل می کند، نیاز به ایجاد زمینه های رشد و خلاقیت و نوآوری داردکه ایجاد این زمینه ها و تولید دانش و سوق دادن دانشگاه کارآفرین از وظایف و اهداف مهم معاونت پژوهشی می باشد.

  ارتباط با معاون پژوهش و فناوری  از طریق پست الکترونیک:  toghraee@iaukhsh.ac.ir