نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی

طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی

طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرا اعضای هیات علمی واحد خمینی شهر

ردیف عنوان طرح نام نام خانوادگی گروه   تحصیلی تاریخ تصویب وضعیت طرح
۱ کنترل سیستمهای تعلیق مغناطیسی به منظور بهبود عملکرد وکاهش توان مصرفی با درنظر گرفتن راحتی سفر شهرام آقائی برق ۱۳۸۷/۰۲/۱۶ خاتمه یافته
۲ بهینه سازی مسیرحرکت سرومکانیزم هیدرولیکی به کمک الگوریتم ژنتیک فرشید آقاداوودی مکانیک ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۳ بهینه سازی تنظیمات در فرآیند نورد سرد چند قفسه ای به کمک الگوریتم ژنتیک فرشید آقاداوودی مکانیک ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ خاتمه یافته
۴ پژوهشی برآزمایشهای مکانیک جامدات و هیدرولیک صنعتی و تدوین دستورکار روزآمد فرشید آقاداوودی مکانیک ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ خاتمه یافته
۵ پایداری دینامیکی نانولوله کربنی با استفاده از ئتوری غیر موضعی گرادیان کرنش فرشید آقاداوودی مکانیک ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۶ تاثیردوزبانگی برمهارت درک شنیداری انگلیسی به عنوان زبان سوم دربین دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی تبریز وخوراسگان سید مهدی احمدی مهر عمومی ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۷ برآورد درس محاسبات عددی دانشجویان فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر وارائه راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت آن سعید اخوان علوم پایه ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ خاتمه یافته
۸ کاربرد موجکهای هار و مولتب موجک لژاندر در حل معادلات انتگرو – دیفرانسیل فردهولم منفرد سعید اخوان ریاضی ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ خاتمه یافته
۹ حل معادلات انتگرال ولترا- فردهولم دوبعدی به کمک توابع بلاک پالس دو بعدی سعید اخوان ریاضی ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ درحال اجرا
۱۰ پژوهشی بر آزمایشگاه الکترونیک صنعتی استاندارد صنعتی استاندارد و طراحی آزمایشات مربوط به آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و تهیه دستور کار آن محمدحسین ارشادی برق ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ خاتمه یافته
۱۱ بررسی روشهای مدیریت کلید برای ارتباط چند بخشی امن درشبکه های بی سیم پژمان اسلامی کامپیوتر ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ خاتمه یافته
۱۲ تدوین تکنولوژی ساخت جداره کپسول های استوانه ای به روش نورد چهار غلتکه محسن اشرفی نصرآبادی مکانیک ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ خاتمه یافته
۱۳ بررسی تاثیر تابش نوترون برروی سنتز بافت زنده گیاهان جواد اشکبوس علوم پایه ۱۳۷۸/۱۰/۸ خاتمه یافته
۱۴ اندازه گیری غلظت گاز رادون درکارخانه های سنگ با استفاده از روش غیر فعال جواد اشکبوس علوم پایه ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۱۵ طراحی و ساخت سیستم انتقال نور برای تامین روشنائی یک اتاق اداری با مصرف انرژی صفر جواد اشکبوس علوم پایه ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ خاتمه یافته
۱۶ شبیه سازی و تحلیل افت فشار در شیرهای فشار بالا لایبرنتی سید علی افتخاری مکانیک ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ درحال اجرا
۱۷ ارزیابی داده های میکرو کالریمتری تیتراسیون هم دمای بر هم کنش سدیم نرمال دودسیل سولفات با برخی پروتئین های کروی از قبیل اوره آز سرم آلبومین انسانی ، آمینو اسیداکسیداز محمدتقی اکبری علوم پایه ۱۳۷۹/۱/۲۱ خاتمه یافته
۱۸ شنا سائی مواد متشکله موجود دراسانس چند گونه از گیاهان بومی ایران محمدتقی اکبری علوم پایه ۱۳۸۴/۰۷/۱۴ خاتمه یافته
۱۹ بررسی اچزاء در روغن اسانسی چند گونه گیاهان بومی ایران استحصال شده با استفاده از برج تقطیر باسینی های مخروطی چرخان محمدتقی اکبری علوم پایه ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ درحال اجرا
۲۰ بررسی کاربردهای تئوری حل مساله ابداعی (triz)درعلوم کامپیوتری وهوش مصنوعی مهدی اکبری کامپیوتر ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ خاتمه یافته
۲۱ بررسی عوامل موثر برخشونت شوهران علیه زنان مراجعه کننده به دادگستری شهر اصفهان بتول امین جعفری مددکاری ۱۳۸۲/۰۸/۰۵ خاتمه یافته
۲۲ پیامدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر را درامورآموزش ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان شهرستان خمینی شهر بتول امین جعفری مددکاری ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ خاتمه یافته
۲۳ اثر بخشی مدیریت استرس بر شیوه ی شناختی – رفتاری بر شادکامی ، سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی در رهمسران شهدا و جانبازان خمینی شهر بتول امین جعفری مددکاری ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ درحال اجرا
۲۴ بررسی گفتمانهای متعارض فرهنگی بین روحانیون اصفهان محمد حسین ایراندوست مشاوره ۱۳۸۱/۰۵/۱۵ خاتمه یافته
۲۵ بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر محمدرضا ایروانی مددکاری ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ درحال اجرا
۲۶ بررسی مسئله زیرفضای پایا برای اپراتورهای فضای کراین مژگان باقربوم علوم پایه ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ خاتمه یافته
۲۷ تقریب نقاط ثابت نگاشتهای غیر انبساطی در فضای بیزمن مژگان باقربوم ریاضی ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ درحال اجرا
۲۸ نگرش اعضا هیئت علمی ودانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر نسبت به درس ادبیات فارسی وعوامل موثر برآن رویا بهادرانی عمومی ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۲۹ افزایش بهره وری سرورها در رایانش با هدف بهبود مصرف انرژی رسول بیک کامپیوتر ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ خاتمه یافته
۳۰ طراحی وساخت کنترل کننده کامپیوتری موتور پله ای رضا پور آقا با با برق ۱۳۷۷/۹/۱۱ خاتمه یافته
۳۱ طراحی وساخت شبکه شکل دهنده یه پالس pfm رضا پور آقا با با برق ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ خاتمه یافته
۳۲ کنترل وفقی – مقاوم یک شبیه ساز پرواز ۴ درجه آزادی با رویکرد دوم نوآوری و تولید علم مصطفی پیرمرادیان مکانیک ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ خاتمه یافته
۳۳ اعتبار و روائی ساختاری آزمون های درک مطلب شنیداری در زبان انگلیسی محمدحسین تابش عمومی ۱۳۸۷/۰۳/۸ خاتمه یافته
۳۴ بررسی امکان استفاده از یک سیستم تهویه ترمو الکتریک در اتومبیل محمود تاجی مکانیک ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ خاتمه یافته
۳۵ ساخت متمرکز کننده سهمی خطی خورشیدی محمود تاجی مکانیک ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ درحال اجرا
۳۶ هنجاریابی پرسشنامه رضایت از ازدواج مهدی تبریزی مشاوره ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ خاتمه یافته
۳۷ بررسی رفع مشکلات دانشگاه و کارگاه تخصصی ترانسفورماتور امراله جبارزارع برق ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ خاتمه یافته
۳۸ شبیه سازی قدرت استاندارد IEEE در محیط NEPLAN برای استفاده در آزمایشگاه سیستم های قدرت امراله جبارزارع برق ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ خاتمه یافته
۳۹ نابرابریهای تغییراتی تعمیم یافته وکاربردآنها طوبی جبروتیان علوم پایه ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ خاتمه یافته
۴۰ محاسبه بهای تمام خدمات ارایه شده آموزشی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و روشهای بهینه سازی آن به تفکیک دروس نظری ،عملی اسماعیل جمشیدی اقتصاد ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ خاتمه یافته
۴۱ بررسی و شنا سائی عوامل موثر بر عقب ماندگیهای ذهنی وجسمی درشهرستان خمینی شهر سیدرضا جوادیان مددکاری ۱۳۸۴/۰۷/۱۴ خاتمه یافته
۴۲ بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به اعتیاد و مواد مخدر (علل-پیشگیری-درمان)درمنطقه ۴ دانشگاه ازاد اسلامی سیدرضا جوادیان مددکاری ۱۳۸۵/۰۴/۰۴ خاتمه یافته
۴۳ ارائه الگوریتمی کارا برای به دست آوردن جواب معادلات تاخیری سعید جهانگیری ریاضی ۱۳۹۰/۷/۲۷ خاتمه یافته
۴۴ بررسی تاثیر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی بهار حافظی اقتصاد ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ درحال اجرا
۴۵ نحوه ظهورعدم تقارن زمانی در ترمو دینامیک ،نظریه انبساط جهان .نظریه کوانتم ومقایسه آنها احمد حکیم علوم پایه ۱۳۸۲/۰۹/۱۰ خاتمه یافته
۴۶ بررسی ومقایسه مفهوم زمان درفلسفه اسلامی وفیزیک جدید احمد حکیم علوم پایه ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ خاتمه یافته
۴۷ تحلیلی از نظریه های مختلف درزمینه ساخت موتورهای براونی احمد حکیم علوم پایه ۱۳۸۶/۰۴/۱۵ خاتمه یافته
۴۸ هستی شناسی نظریه میدانهای کوانتمی احمد حکیم فیزیک ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خاتمه یافته
۴۹ بهینه سازی فرایند جوشکاری لب به لب دوورق به منظور کاهش تنش های پسماند علی حیدری مکانیک ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ خاتمه یافته
۵۰ افزایش نرخ تولید در فرآیند نورد سرد چند قفسه ای ورق ضمن کنترل پدیده چتر با استفاده ترکیبی از روشهای شبیه سازی تحلیلی دینامیکی ، طراحی آزمایش ، مدل سازی ریاضی و بهینه سازی علی حیدری مکانیک ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ خاتمه یافته
۵۱ جایگزینی سیستم الکترونیکی با مکانیزم محرک سوپاپها در انواع موتور احتراق داخلی حامد خدادادی برق ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ خاتمه یافته
۵۲ امکان سنجی تولید سوختهای ترکیبی دیزل – اکسییژنه واستفاده آنها درموتور دیزل سعید خردمند مکانیک ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ خاتمه یافته
۵۳ تاثیر انواع یکپارچگی (منطقه ای ، جهانی ، مالی ) و قیمت مسکن بر نوسانات اقتصادی در کشورهای دی هشت سیدمحسن خلیفه سلطانی اقتصاد ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ خاتمه یافته
۵۴ بررسی میزان رضایت از زندگی زناشوئی ازدواج های دانشجوئی وعوامل موثربرآن نیرالسادات دانشورحسینی مشاوره ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ خاتمه یافته
۵۵ تجهیزو توسعه آزمایشگاه فیزیولوژی تخصصی برای دانشجویان مهندسی پزشکی نصیره دیاریان برق ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ خاتمه یافته
۵۶ بررسی اقتصادی استفاده ازبتن با مقاومت بالا (hsc)درساخت سازه های بتن آرمه محمد رئیسی عمران ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ خاتمه یافته
۵۷ بررسی تاثیر میکروسیلیس وماده هوازا بر مقاومت فشاری و همگنی بتن حاوی ذرات EPS محمد رئیسی عمران ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ خاتمه یافته
۵۸ تاسیس آزمایشگاه عالی بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و تهیه تجهیزات آن محمد رئیسی عمران ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ درحال اجرا
۵۹ اثرگسترش بورس اوراق بهادار استان اصفهان بر توسعه اقتصادی استان مصطفی رجبی اقتصاد ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۶۰ برآورد ارزش گردشگری و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه چهلستون اصفهان ، با استفاده ار روش ارزش گذاری مشروط مصطفی رجبی اقتصاد ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ خاتمه یافته
۶۱ بررسی پارامترهای موثر در پدیده انتقال حرارت ازبستر سیال به اوا پراتور معلق در آن سعید رسولی مکانیک ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ خاتمه یافته
۶۲ اندازه گیری پارامترهای هیدرودینامیکی وحرارتی درجریان بستر سیال سعید رسولی مکانیک ۱۳۸۲/۰۸/۰۵ خاتمه یافته
۶۳ مدل سازی انتقال گرمای تابشی دربسترسیال گردشی سعید رسولی مکانیک ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ خاتمه یافته
۶۴ بررسی و مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری و محاسبه ضرایب انتقال تشعشعی بواسطه سطوح انتقال حرارت در بستر سیال گردشی سعید رسولی مکانیک ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ خاتمه یافته
۶۵ بررسی کیفیت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمائی استان اصفهان در سال ۸۵ از دیدگاه معلمان فاطمه رضایی مشاوره ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ خاتمه یافته
۶۶ رابطه شیوه های فرزند پروری خانواده با کیفیت زندگی نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۸۸ فاطمه رضایی مشاوره ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ خاتمه یافته
۶۷ مقایسه عوامل موثر (فردی ، راهبردهای انگیزشی ، سلامت روان و هوشبهر )بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز واحد خمینی شهر فاطمه رضایی مشاوره ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۶۸ بررسی و رفع مشکلات دانشگاه ( کارگاه تابلو ها ی توزیع ) محمدمهدی رضایی برق ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ خاتمه یافته
۶۹ بهبود عملکرد در شرایط عدم تعادل ولتاژ شبکه ، تعقیب نقطه حداکثر توان و کنترل تبادل توان برای یک توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه با استفاده از روش کنترل گام به گام به عقب تطبیقی محمدمهدی رضایی برق ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ درحال اجرا
۷۰ تهیه کامپوزیتهای پلیمری وبررسی امکان سنجی استفاده از آن جهت حذف کروم آب مجید ریاحی سامانی عمران ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ خاتمه یافته
۷۱ جدا سازی جیوه از محیط های آبی با استفاده از پلی آنیلین و کامپوزیتهای آن مجید ریاحی سامانی عمران ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خاتمه یافته
۷۲ جدا سازی جیوه از محیط های آبی با استفاده از پلی پیرول و کامپوزیتهای آن مجید ریاحی سامانی عمران ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ خاتمه یافته
۷۳ فشرده سازی تصاویر ویدیوئی بر اساس منطق فازی سید محمدرضا سروش مهر کامپیوتر ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ خاتمه یافته
۷۴ طراحی وتنظیم پارامترهای کنترل سرعت درایورهای رولکتانس موتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک جعفر سلطانی برق ۱۳۷۷/۰۹/۱۱ خاتمه یافته
۷۵ کنترل مستقیم گشتاور و شار یک موتور شش فاز القائی نامتقارن ، تغذیه شده با اینورترهای سه سطحی SVPWM بدون نمونه بردار مکانیکی با به کارگیری طبقه بندی عصبی جعفر سلطانی برق ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ خاتمه یافته
۷۶ کنترل مقاوم درایو موتورهای سنکرون رلوکتانسی سه فاز بر پایه گام به گام به عقب تطبیقی و کنترل مود لغزشی جعفر سلطانی برق ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ خاتمه یافته
۷۷ آزمون استحکام نهائی جوشهای گلوئی اتصالات سپری یک سازه به اندازهای کاهش یافته تحت بارگذاری ایستائی وخستگی وبهینه سازی رابطه جدید مهرداد سهیلی مکانیک ۱۳۸۵/۰۸/۲۲ خاتمه یافته
۷۸ بهبود پارامترهای کیفیت جوشکاری به کمک الگوریتم بهینه سازی جهانگیر شایان مکانیک ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ خاتمه یافته
۷۹ برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع بر اساس قابلیت اطمینان شاهرخ شجاعیان برق ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ خاتمه یافته
۸۰ بررسی و رفع مشکلات دانشگاه ( کارگاه شبکه های توزیع ) شاهرخ شجاعیان برق ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ خاتمه یافته
۸۱ بررسی سیستم زمین آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه شاهرخ شجاعیان برق ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ خاتمه یافته
۸۲ کنترل کفایت سیستم های روشنائی شاهرخ شجاعیان برق ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ خاتمه یافته
۸۳ تجدید آرایش بهینه چند هدفه شبکه های توزیع برق بزرگ شاهرخ شجاعیان برق ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ خاتمه یافته
۸۴ جایابی بهینه ی منابع تولید پراکنده تلفیق شاخص های قابللیت اطمینان نقاط با روش شاخص های سیستمی با قیود و حالت دائمی شاهرخ شجاعیان برق ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ خاتمه یافته
۸۵ بررسی معانی ومفاهیم واژه “خود” درمثنوی مولوی وکاربرد آن در مباحث تربیتی محمود شریفی اصفهانی معلمان ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۸۶ بررسی اهمیت وکاربردهای بحث معکوس پذیری درعلوم مختلف مریم شریف دوست علوم پایه ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ خاتمه یافته
۸۷ آزمون معکوس پذیری سری های زمانی مریم شریف دوست ریاضی ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خاتمه یافته
۸۸ بررسی طراحی پیگ آنالیز گرلوله به روش تست آلترا سونیک احمدرضا شمشیری مکانیک ۱۳۸۵/۰۸/۰۸ خاتمه یافته
۸۹ بررسی اثرگذاری یارانه ها بر نرخ تورم وسطح عمومی قیمتها ساعد شیرانی اقتصاد ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۹۰ مطالعات و طراحی فاز یک و فاز دو معماری سر در ورودی دانشگاه محمد شیخ بهائی عمران ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ خاتمه یافته
۹۱ ساخت دستگاه سوپاپ تراش حمیدرضا صابونی مکانیک ۱۳۸۶/۰۱/۲۰ خاتمه یافته
۹۲ بررسی پارامترهای ماشینکاری EDM با ابزار گرافیتی بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای حافظ دار NITI حمیدرضا صابونی مکانیک ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ خاتمه یافته
۹۳ تولید و ارزیابی خواص مکانیکی قطعات با لک نانو کامپوزیت آلومینیم – مس تقویت شده با نانولوله های کربنی تولیدی به روش متالوژی پودر حمیدرضا صابونی مکانیک ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ درحال اجرا
۹۴ بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی درفاصله سالهای ۸۵-۷۲ فرنوش صدری اقتصاد ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۹۵ بررسی امکان جدا سازی و تشخیص کروموزومها روی تصاویر کاریو تایپ انسانی با استفاده از پردازش تصاویر سید محمد طبا طبائی برق ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ خاتمه یافته
۹۶ رفع مشکلات موجود در آزمایشگاه کنترل خطی با نگرش پژوهشی (فاز اول ) سید محمد طبا طبائی برق ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ خاتمه یافته
۹۷ رفع مشکلات موجود در آزمایشگاه کنترل خطی با نگرش پژوهشی (فاز دوم ) سید محمد طبا طبائی برق ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ خاتمه یافته
۹۸ کنترل ارتفاع مایع در سیستم چهار مخزن با استفاده از کنترل کننده PID مرتبه کسری سیدمحمد طبا طبائی برق ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ درحال اجرا
۹۹ بررسی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش سیال غیر نیوتنی محلول آبی نیم درصدوزنی کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات آلومینا داود طغرایی مکانیک ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ درحال اجرا
۱۰۰ تحلیل غیر خطی عملکرد و طراحی ابعادی یک نوع جداگر لرزه ای جدید ( کاملا ابداعی ) سید بهزاد طلائی طباء عمران ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ درحال اجرا
۱۰۱ طرح توجیه پذیری ساخت تسمه های فولادی با قدرت کششی بالا در ایران مجیدرضا عامری گلستانی مکانیک ۱۳۸۵/۰۶/۱۳ خاتمه یافته
۱۰۲ طراحی وساخت دستگاه تولید کننده موچ مکانیکی با قابلیت تنظیم فرکانس حامد عجبی نایینی مکانیک ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ خاتمه یافته
۱۰۳ بررسی ومقایسه وضعیت آمادگی جسمانی وترکیب بدنی دانشجویان پسرودختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در سه رده سنی الله یار عرب مومنی عمومی ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ خاتمه یافته
۱۰۴ بررسی تاثیر متغیرهای آنتروپومتریک بر عوامل جسمانی ، مطالعه ای جهت اصلاح آزمون الله یار عرب مومنی عمومی ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ خاتمه یافته
۱۰۵ بررسی رابطه شاخص های پیکر سنجی با عوامل خطر ساز قلبی – عروقی در اعضای هیات علمی فعال و غیر فعال دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر الله یار عرب مومنی تربیت بدنی ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ درحال اجرا
۱۰۶ کنترل مود لغزشی TCSC در یک سیستم قدرت به منظور میرایی نوسانات فرکانس پایین بر اساس رویکرد دینامیکی حسین عموتقی برق ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ درحال اجرا
۱۰۷ عیب یابی پستهای فشار قوی بروش کنترل مدار با استفاده از سیستم خبره مسعود عموهادی برق ۱۳۸۰/۴/۱۵ خاتمه یافته
۱۰۸ ساده سازی درنرم افزارهای اطلاعاتی محاسباتی GIS شبکه های توزیع برق به روش هوشمند مسعود عموهادی برق ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ خاتمه یافته
۱۰۹ طراحی وساخت دستگاه مانیتورینگ آنلاین مقاومت زمین مسعود عموهادی برق ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ درحال اجرا
۱۱۰ ساخت مدل ربات مارسان مصطفی غیور مکانیک ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ خاتمه یافته
۱۱۱ بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت استادان ودانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر با تاکید برفعالیتهای ورزشی فاطمه فاضل عمومی ۱۳۸۷/۰۲/۱۶ خاتمه یافته
۱۱۲ تحلیل مدل اصلاح شده ازنورد ورق چندلایه با درنظر گرفتن مدل اصطکاک مخلوط فاطمه فرهت نیا مکانیک ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ خاتمه یافته
۱۱۳ ارائه حل دقیق در تعیین رفتار خمشی ورقهای میندلین ناهمگن برروی بستر الاستیک فاطمه فرهت نیا مکانیک ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ خاتمه یافته
۱۱۴ تحلیل نیروهای لیفت ودرگ پرتابه بوسیله نرم افزار فلوئنت محمدرضا فریدزاده مکانیک ۱۳۸۶/۱۲/۲۳ خاتمه یافته
۱۱۵ بررسی جابجائی ترکیبی نانوسیال آب – مس در یک محفظه مربعی زاویه دار با منابع حرارتی مجزا با استفاده از روش عددی و الگوریتم عصبی محمدرضا فریدزاده مکانیک ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ خاتمه یافته
۱۱۶ رگرسیون فازی وارتباط آن با تحلیل پوششی داده های فازی جهت ارزیابی عملکرد سعید قبادی علوم پایه ۱۳۸۶/۱۲/۲۳ خاتمه یافته
۱۱۷ بسط نظری مدل های DEA معکوس و کاربرد آن ها در ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سعید قبادی ریاضی ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ خاتمه یافته
۱۱۸ مسیر های کارای پویا و تحلیل پوششی داده های معکوس سعید قبادی علوم پایه ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ درحال اجرا
۱۱۹ بررسی میزان انطباق محتوای دروس تخصصی مددکاری اجتماعی با نیازهای شغلی مددکاران شاغل در سازمانهای رفاهی حمایتی و توانبخشی کاظم قجاوند مددکاری ۱۳۸۴/۰۳/۲۴ خاتمه یافته
۱۲۰ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۴ نسبت به یادگیری زبان انگلیسی شهرام قهرکی عمومی ۱۳۸۴/۰۷/۰۵ خاتمه یافته
۱۲۱ پژوهشی بر اساس محتوائی نسخه انگلیسی وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر شهرام قهرکی عمومی ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ خاتمه یافته
۱۲۲ بررسی مقایسه ای وضعیت دروس تربیت بدنی(۱) و (۲) در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ۴ مهدی کارگر فرد عمومی ۱۳۸۲/۰۸/۰۵ خاتمه یافته
۱۲۳ بررسی تغییر وتحولات جمعیت واشتغال وپیش بینی آن تا سال ۱۳۹۰ در خمینی شهر عبا س کلوانی اقتصاد ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ خاتمه یافته
۱۲۴ بررسی ومقایسه دیدگاه مدیران ارشد صنایع اصفهان پیرامون آثار احتمالی عضویت ایران درwto عبا س کلوانی اقتصاد ۱۳۸۱/۱۰/۰۸ خاتمه یافته
۱۲۵ بررسی وشناخت مشکلات موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر عبا س کلوانی اقتصاد ۱۳۸۵/۰۵/۲۹ خاتمه یافته
۱۲۶ مطالعه و تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر عبا س کلوانی اقتصاد ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ خاتمه یافته
۱۲۷ امن سازی تبادلات پروتکل ip سیاربا استفاده ازمکانیزم امنیتی Ipsecوپروتکل MOBIKE محمد مهدی کرباسیون برق ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ خاتمه یافته
۱۲۸ تدوین اصول کار و تجهیز آزمایشگاه عملیات حرارتی مجید کریمیان مکانیک ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ خاتمه یافته
۱۲۹ امکان سنجی پوشش دهی ضخیم بر روی فولادکربن ST37به روش الکترو رسوبدهی و بررسی خواص بدست آمده مجید کریمیان مکانیک ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ خاتمه یافته
۱۳۰ بررسی اثر متغیرهای دوغ آبی فرآیند ریخته گری مدلهای فومی جدا شونده بر روی خواص نهایی قطعه مجید کریمیان مکانیک ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ درحال اجرا
۱۳۱ طراحی و ساخت صندلی فعال موتورسیکلت به منظور ایمن فعال موتور سیکلت احمد کشاورزی مکانیک ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ درحال اجرا
۱۳۲ طراحی و ساخت خودرو کارتینگ احمد کشاورزی مکانیک ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ خاتمه یافته
۱۳۳ بهینه سازی زیر ساخت ساختار آلیاژ آلومینیوم سلسیوم از لحاظ اندازه فاز اولیه تحت سرعت های مختلف امین کلاهدوز مکانیک ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ خاتمه یافته
۱۳۴ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف همزن مذاب بر ریز ساختار آلیاژ آلومینیم – سیلیسیوم امین کلاهدوز مکانیک ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ درحال اجرا
۱۳۵ بررسی آسیب شناسی برنامه پنجم توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و بازنگری و اصلاح برنامه استراتژیک طی مدت باقیمانده و پیش بینی متغیرهای کمی برنامه ششم توسعه و افق ۱۴۰۴ عباس کلوانی اقتصاد ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ خاتمه یافته
۱۳۶ بررسی ومقایسه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی دربین بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی واضطرابی وافرادعادی یوسف گرجی مددکاری ۱۳۸۵/۰۲/۱۸ خاتمه یافته
۱۳۷ بررسی اثرات افسردگی مادران براختلالات رفتاری فرزندان سنین ۵ تا ۱۲ سال یوسف گرجی مددکاری ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ خاتمه یافته
۱۳۸ بررسی میزان به کارگیری تجارت الکترونیکی در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان محمد گلناری عباسی اقتصاد ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ خاتمه یافته
۱۳۹ نقشه ی جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر محمد گلناری عباسی اقتصاد ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ خاتمه یافته
۱۴۰ تحلیل تجربی و شبیه سازی اجزای محدود سه بعدی شکل دهی لوله و ورق با جت آب بوسیله حل اویلری لاگرانژی کوپل شده محسن لوح موسوی مکانیک ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ خاتمه یافته
۱۴۱ تحلیل وشبیه سازی فرایند برش ورق توسط قیچی پرنده عزت الله محمدی مکانیک ۱۳۸۷/۰۵/۱۴ خاتمه یافته
۱۴۲ استفاده ار آنالیز ارتعاشات و صوت در عیب یابی ترانسفورمرها عزت الله محمدی مکانیک ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ خاتمه یافته
۱۴۳ طراحی و ساخت مجموعه آزمایش رشد سریع ترک تمام عمق به منظور آزمایش ترکیدگی در لوله های انتقال گاز در ابعاد کوچک سید محمود مدنی مکانیک ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ درحال اجرا
۱۴۴ فرهنگ واژگان واصطلاحات دو زبانه ادبی فیروز مردانی معلمان ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ خاتمه یافته
۱۴۵ بررسی اشکالات کتاب الفرقان الحق با رویکرد نوآوری و تولید علم احمدرضا مسائلی عمومی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ خاتمه یافته
۱۴۶ بررسی انتشار شعاعی در معادله انتشار با مشتق کسری محمدمهدی منتظری ریاضی ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ خاتمه یافته
۱۴۷ بررسی رابطه بین هوش هیجانی واحتمال بازگشت درمعتادان خودمعرف مقیم درمان اجتماع مدار،شرکت کنندگان درگروههای خودیاری ومرکز ترک اعتیاد شهر اصفهان (سرپائی) سید اسماعیل موسوی مشاوره ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ خاتمه یافته
۱۴۸ ارائه و روش کارآمد به منظور تخمین انتالپی تبخیر مواد هیدروکربنی قابل استفاده در فرآیند تقطیر بابک مهماندوست مکانیک ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ خاتمه یافته
۱۴۹ زیر دیفرانسیل ها وکاربرد ان محمدرضا مهیاری نیا علوم پایه ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ خاتمه یافته
۱۵۰ زیردیفرانسیلهای حدی وبهینه سازی محمدرضا مهیاری نیا علوم پایه ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ خاتمه یافته
۱۵۱ روش بهینه سازی تکاملی (هوشمند) با رویکرد الگوریتم رقابت استعماری محمدرضا مهیاری نیا ریاضی ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ درحال اجرا
۱۵۲ بررسی رابطه وضعیت خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی ومهارتهای تحصیلی دانشجویان درگروههای آموزشی فنی مهندسی وعلوم انسانی فهیمه نامدارپور مشاوره ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ خاتمه یافته
۱۵۳ تاثیر بازخورد رغبتها بر اساس نظریه رغبت های هالند به همسران معتادین ، بر کیفیت زندگی آنان فهیمه نامدارپور مشاوره ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ خاتمه یافته
۱۵۴ مطالعه نقش میانجیگرانه رضایت جنسی در رابطه بین الگوهای ارتباطی ، پرخاشگری و رضایت زناشویی فهیمه نامدارپور مشاوره ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ درحال اجرا
۱۵۵ ارتقاء کارگاه مدار فرمان و آزمایشگاه کنترل صنعتی به کارگاه مدار فرمان تخصصی با استفاده از PLC های موجود و شبکه نمودن آنها حسن نصرآزادانی برق ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خاتمه یافته
۱۵۶ ارائه مدل نوین در طراحی بهینه منابع تولید پراکنده در بازارهای برق با استفاده از الگوریتم ژنتیک حسن نصرآزادانی برق ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ درحال اجرا
۱۵۷ طراحی آزمایش و آماده سازی آزمایشگاه حفاظت و رله برای برگزاری دوره آموزشی سطح پایه کشوری حسن نصرآزادانی برق ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ درحال اجرا
۱۵۸ بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی فرزانه نیک نژادی مشاوره ۱۳۸۶/۱۲/۲۳ خاتمه یافته
۱۵۹ تحقیق وارائه پیشنهاداتی در مورد بهینه سازی و همچنین تغییر و تهیه گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات با توجه به تجهیزات موجود محمدرضا نیک نژادی مکانیک ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ خاتمه یافته
۱۶۰ ارتعاشات دو گرافن شیت حاوی ذره ، کوپل شده توسط محیط الاستیک با استفاده از تئوریهای کلاسیک و میندلین با در نظر گرفتن اثرات سطح محمد هاشمیان مکانیک ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ خاتمه یافته
۱۶۱ پیاده سازی یک نیروگاه تولید برق هیبریدی بادی – خورشیدی در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی فنی و اقتصادی آن مجتبی هراتیان مکانیک ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ درحال اجرا
۱۶۲ تاسیس آزمایشگاه مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و تهیه تجهیزات مورد نیاز آن حمیدرضا هوشیارمنش مکانیک ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ خاتمه یافته
۱۶۳ بررسی راهکارهای علمی نهادینه شدن فعالیت های پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابوالفضل یحیی آبادی اقتصاد ۱۳۸۵/۰۵/۱۶ خاتمه یافته