تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / تعداد کتب الکترونیکی موجود در کتابخانه

تعداد کتب الکترونیکی موجود در کتابخانه

ردیف موضوع تعداد
۱ هوا فضا ۵۸۵
۲ عمران ۱۳۷۷
۳ کامپیوتر ۷۱۱۸
۴ برق ۳۶۶۳
۵ مدیریت و اقتصاد ۳۴۷۶
۶ ریاضیات و آمار ۴۲۸۲
۷ مکانیک ۲۶۲۱
۸ فیزیک ۲۲۷۶
۹ روانشناسی ۱۴۳۶
۱۰ علوم اجتماعی ۱۳۶
۱۱ مهندسی ارتباطات ۶۱
۱۲ بیوشیمی ۲۲
۱۳ بیوزیستی ۲۱
۱۴ مهندسی پزشکی ۱۱
۱۵ پزشکی ۲۴
۱۶ مقاله و مجلات ۱۸۳
جمع کل ۲۷۲۹۲