نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مسابقات ملی و بین المللی

مسابقات ملی و بین المللی

افتخارات کسب شده توسط دانشجویان در مسابقات ملی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرش

ردیف عنوان نوع سال نام جشنواره دامنه
مسابقه
رتبه
کسب شده
نام شرکت کنندگان
۱ ترمز هوشمند ضد لغزشی مسابقه ۸۶ جشنواره ممتازین و مبتکرین ملی دوم محمد شمسی محمدی
۲ طراحی و ساخت دستگاه تعیین مرکز ثقل اجسام غیر صلب غیر همگن مسابقه ۸۷ اختراعات جهانی ژنو۲۰۰۸
سوئیس
بین المللی دوم مسعود پورقربانی
۳ کسب مقام اول سازه های سبک و مقام دوم سازه های سنگین مسابقه ۸۷ مسابقه خرپای ماکارونی
دانشگاه صنعتی اصفهان
ملی اول و دوم علی داوری – مسعود افضلی – محمدعابدی
۴ کسب عنوان برگزیده بخش ویژه مسابقات در
اولین دوره مسابقات ملی شناورهای بدون سرنشین
مسابقه ۸۷ اولین دوره مسابقات ملی شناورهای بدون سرنشین دانشگاه صنعتی شریف ملی مقام برگزیده محمدرضا شیروانی پور-پدارم مقیم -محمدعلی آقاجانی -علی اعتصام -احمدرضا عابدین – میثم مرآتی – امین هاشمی
۵ تیم فارس ۱ انجمن علمی عمران مسابقه ۸۸ مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه شهرکرد ملی اول علی داوری – مسعود افضلی – محمدعابدی
۶ کسب مقام سوم در بخش سازه سنگین توسط تیم فارس مسابقه ۸۸ اولین دوره مسابقات ملی دانشجوئی سازهای ماکارونی دانشگاه قزوین ملی سوم علی داوری – مسعود افضلی – محمدعابدی
۷ سامانه اعمال فرمان به شبکه توزیع برق
ارائه شده در کره جنوبی (سئول ) در ۲۰۰۹
مسابقه ۸۸ مسابقات اختراعات و
تکنولوژیهای جدید کره جنوبی
بین المللی سوم بهنام فروزنده
۸ کسب مقام اول در لیگ روباتهای متحرک (هوایی ، دریایی ، زمینی ) مسابقه ۸۸ دومین دوره مسابقات ملی روباتیک خوارزمی ملی اول امید جمشیدی آفارانی-حسین جمشیدی – نوید خزدوز- محمدرضا عمرانی فرد- پویا طبیبی – محمدرضا شیروانی پور – علیرضا مرادی
۹ کسب مقام اول درلیگ روباتهای متحرک مسابقه ۸۸ یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی ملی اول حسین حفیظی راد- علی شفیعی- پویا طبیبی- امید جمشیدی – علیرضا مرادی – محمد شیروانی پور-سیدمحمدهادی راهوی – مهدی کریمی
۱۰ کسب مدال برنز مسابقات جهت طراحی سیستم کنترل هوشمند مسابقه ۸۹ اختراعات بین المللی ژنو ۲۰۱۰ بین المللی سوم پدارم مقیم- علی اعتصام – احمدرضا عابدین- محمدرضا شیروانی پور – مهدی کریمی
۱۱ کسب مدال برنز مسابقات جهت عایق بدون سرنشین مسابقه ۸۹ اختراعات بین المللی ژنو ۲۰۱۰ بین المللی سوم پدارم مقیم- علی اعتصام – احمدرضا عابدین- محمدرضا شیروانی پور – امین اشتری لرکی
۱۲ کسب رتبه چهارم مسابقات جهانی طراحی و ساخت هواپیماهای مینیاتوری در بخش دینامیک پرواز – ۲۰۱۰ آلمان مسابقه ۸۹ طراحی و ساخت هواپیمای
مینیاتوری ۲۰۱۰ در کشور آلمان
بین المللی چهارم امید جمشیدی آفارانی – پویا طبیبی-
علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور – میلادترابی – مهدی خاکی-
محمد ایمانی
۱۳ کسب رتبه پنجم مسابقات جهانی طراحی و ساخت هواپیماهای مینیاتوری در بخش پرواز خودکار – ۲۰۱۰ آلمان مسابقه ۸۹ طراحی و ساخت هواپیمای
مینیاتوری ۲۰۱۰ در کشور آلمان
بین المللی پنجم امید جمشیدی آفارانی – پویا طبیبی-
علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور – میلادترابی – مهدی خاکی-
محمد ایمانی
۱۴ هواپیمای بدون سرنشین دست پرتاپ الکتریکی ساتراپ ۳ مسابقه ۸۹ المپیاد مخترعین در علی آباد کتول ملی دوم علیرضا مرادی – میلاد ترابی – پویا طبیبی -امید جمشیدی
۱۵ هواپیمای بدون سرنشین دست پرتاپ مینیاتوری سپنتا ۱ مسابقه ۸۹ المپیاد مخترعین در علی آباد کتول ملی سوم پویا طبیبی – امید جمشیدی آفارانی – علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور -میلاد ترابی – مهدی خاکی – محمد ایمانی
۱۶ هواپیمای بدون سرنشین دست پرتاپ مینیاتوری سپنتا ۲ مسابقه ۸۹ المپیاد مخترعین در علی آباد کتول ملی سوم پویا طبیبی – امید جمشیدی آفارانی – علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور -میلاد ترابی – مهدی خاکی – محمد ایمانی
۱۷ کسب رتبه دوم لیگ ربات های پرنده مسابقه ۸۹ پلی تکنییک تهران AUTOCUP 2010 ملی دوم پویا طبیبی- امید جمشیدی آفارانی – علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور – میلاد ترابی – مهدی خاکی – محمد ایمانی
۱۸ کسب رتبه سوم لیگ ربات های پرنده مسابقه ۸۹ پلی تکنییک تهران AUTOCUP 2010 ملی سوم پویا طبیبی- امید جمشیدی آفارانی – علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور – میلاد ترابی – مهدی خاکی – محمد ایمانی
۱۹ کسب رتبه دوم در لیگ ربات های پرنده مسابقه ۸۹ دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی ملی دوم پویا طبیبی – امید جمشیدی آفارانی – علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور – میثم صادقی
۲۰ کسب رتبه سوم در لیگ ربات های پرنده مسابقه ۸۹ دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی ملی سوم پویا طبیبی – امید جمشیدی آفارانی – علیرضا مرادی – محمدرضا شیروانی پور – میثم صادقی
۲۱ مسابقات روبوکاپ آزاد ایران – قزوین مسابقه ۸۹ مسابقات روبوکاپ   قزوینRobocup 2010 ملی اول میکائیل شاپوری
۲۲ مسابقات Raad Cup 2010 دانشگاه صنعتی اصفهان مسابقه ۸۹ مسابقات Raad Cup 2010 دانشگاه صنعتی اصفهان ملی اول میکائیل شاپوری
۲۳ طراحی رباط فوتبالیست مسابقه ۸۹ مسابقات روبوکاپ ۲۰۱۰ سنگاپور بین المللی دوم میکائیل شاپوری
۲۴ کسب مقام اول در بخش گرایش زیبایی سازه در مسابقات سازه های ماکارونی مسابقه ۸۹ مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه صنعتی اصفهان ملی اول مسعود انصاری
۲۵ کسب عنوان برگزیده جهت ارائه خودروی الکتریکی ایرانا نمایشگاه ۸۹ اولین نمایشگاه اختراعات کشوری مجمع عالی نخبگان ایران بهارستان اصفهان ملی برگزیده نوید خزدوز
۲۶ طراحی و ساخت دستگاه تست پیشرانش با سیستم مانیتورینگ ابزار دقیق و مطالعه انواع شیپورهای خروجی سیستم رانش نمایشگاه ۸۹ اولین نمایشگاه اختراعات کشوری مجمع عالی نخبگان ایران بهارستان اصفهان ملی برگزیده هادی راهوی
۲۷ کسب مقام سوم در بخش مداومت پروازی مسابقه ۹۰ مسابقات طراحی و ساخت هواپیماهای مینیاتوری IMAV
۲۰۱۱ در کشور هلند
بین المللی سوم امید جمشیدی آفارانی-حسین جمشیدی – نوید خزدوز- محمدرضا عمرانی فرد- پویا طبیبی – محمدرضا شیروانی پور – علیرضا مرادی
۲۸ موزائیک های مولد الکتریسته با تکنیک بلبرینگ های kk برای تولید max برق از کالری از دست رفته افراد جشنواره ۹۰ جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفائی البرز بنیاد ملی نخبگان
استان قزوین
ملی برگزیده
نهائی
جعفر رام بجندی
۲۹ موزائیک های مولد الکتریسته با تکنیک بلبرینگ های kk برای تولید max برق از کالری از دست رفته افراد جشنواره ۹۰ دومین المپیاد مخترعان ، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ملی اول جعفر رام بجندی
۳۰ طراحی و ساخت سازه ضد ضربه (ارتقا حد آستانه سازه ) در بخش فناورهای نوین جشنواره ۹۰ دومین المپیاد مخترعان ، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ملی دوم محمدرضا شهبازی- سعید رحمانی
۳۱ پمپاد جستجوگر امداد و نجات پرسیس PB3 در گروه فناوری نانو جشنواره ۹۰ دومین المپیاد مخترعان ، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ملی برتر محمدامین یوسف زاده – محمدایمانی -محمدجواد امامی – مهدی خاکی – ایمان یونسی – مسعود قضاوی – میلاد ترابی
۳۲ ورقگیر خود قفل اصطکاکی جشنواره ۹۰ دومین المپیاد مخترعان ، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ملی سوم
مدال برنز
امید آقائی منش – محسن لوح موسوی
۳۳ درب مولد و هشداردهنده با استفاده از خواص مکانیکی سیالات جشنواره ۹۰ دومین المپیاد مخترعان ، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ملی طرح
قابل
تقدیر
جعفر رام بجندی
۳۴ دستگاه تمام اتوماتیک پخت پیتزا با قابلیت انجام کلیه مراحل تهیه پیتزا و پرداخت وجه جشنواره ۹۰ دومین المپیاد مخترعان ، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ملی سوم سیدمحمد امین خلیلی – سیدمحمدایمان خلیلی
۳۵ دومین دوره ی مسابقه ملی طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین دانشگاه صنعتی شریف مسابقه ۹۰ دومین دوره ی مسابقه ملی طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین دانشگاه صنعتی شریف ملی اول امید جمشیدی آفارانی-حسین جمشیدی – نوید خزدوز- محمدرضا عمرانی فرد- پویا طبیبی – محمدرضا شیروانی پور – علیرضا مرادی -حسین حفیظی راد- سیدمحمدهادی راهوی- میثم صادقی
۳۶ سامانه اعمال فرمان به شبکه توزیع برق نمایشگاه ۹۰ هفتمین نمایشگاه ملی اختراعات وابتکارات درپارک علم و فن آوری یزد ملی سوم بهنام فروزنده
۳۷ کسب رتبه اول در محور RC مرحله نهایی مسابقه ۹۱ دومین دوره مسابقات ملی زیردریایی های کنترل از راه دور هوشمند دانشگاه مالک اشتراصفهان ملی اول پدارم مقیم ، علی اعتصام ، سیدسعید میرصفایی ریزی ، امین اشتری ، پویا مولانا ، عبدالله سکاکی
۳۸ جایگزینی سیستم های الکترونیکی به جای سوپاپهای محرک در موتورهای اختراق داخلی توسط یک مکانیسم نمایشگاه ۹۱ نمایشگاه بین المللی مخترعین نورمبرگ ۲۰۱۲ در کشور آلمان -IENA2012 بین المللی سوم
مدال برنز
علی اکبر رشیدی
۳۹ موزائیک های مولد الکتریسته با تکنیک بلبرینگ های KK برای تولید MAX برق از کالری از دست رفته افراد جشنواره ۹۱ پنجمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر استان گیلان ملی برگزیده بخش
نمایشگاه
جعفر رام بجندی
۴۰ انتخاب جعفر رام بجندی به عنوان رئیس کمیته اختراع و ابتکار پنجمین جشنوار ملی حرکت جشنواره ۹۱ پنجمین جشنواره ملی حرکت ملی برگزیده جعفر رام بجندی
۴۱ صندلی قابل حمل و نقل و تبدیل به تخت بیمارستانی جشنواره ۹۱ سومین المپیاد بین المللی مخترعان ، مبتکران و نوآوران واحد مشهد ملی سوم الهام صفائی پور
۴۲ طرح – کفپوش تولید کننده برق جشنواره ۹۲ اولین جشنواره و همایش کارآفرینی و خلاقیت در عرصه مدیریت شهری ملی اول جعفر رام بجندی
۴۳ ایده /طرح ،کسب و کار ارائه شده (ارائه ایده لولای هوشمند ) جشنواره ۹۲ اولین جشنواره و همایش کارآفرینی و خلاقیت در عرصه مدیریت شهری ملی ایده برتر جعفر رام بجندی
۴۴ جوان برتر ایرانی در موضوع علم و فن آوری جشنواره ۹۲ جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر(ع) ملی جوان برتر جعفر رام بجندی
۴۵ کسب مقام دوم تیم پرسیس   در بخش روباتهای پرنده مسابقه ۹۲ پنجمین دوره مسابقات هوا و فضای دانشگاه امیر کبیر ملی دوم مهدی خاکی ، میکائیل شاپوری ، مسعود قضاوی
۴۶ لولای هوشمند با میرایی پنوماتیکی به شماره ثبت ۷۹۸۹۶ جشنواره ۹۲ سومین جشنواره منطقه ای اختراعات شمالغرب کشور منطقه ای برگزیده نهائی جعفر رام بجندی
۴۷ کسب رتبه اول مسابقه کشوری موشک آبی هدف زن مسابقه ۹۲ مسابقات کشوری موشک آبی هدف زن دانشگاه صنعتی اصفهان ملی اول بهزاد ثابت – بیژن شیریان
۴۸ کسب مقام سوم در مرحله نهائی مسابقه ۹۲ اولین مسابقات سراسری پرنده های بدون سرنشین دانشگاه صنعتی مالک اشتر اورمیه ملی سوم مهدی خاکی ، محمدجواد امامی ،میکائیل شاپوری ، محمد زارعی ، مسعود قضاوی ، محمد ایمانی ، فرشته پناهی ، عادله کثیری
۴۹ کسب مقام چهارم در مسابقات ملی طراحی ماشین – طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی مسابقه ۹۲ مسابقات ملی طراحی ماشین
دانشگاه صنعتی شریف
ملی چهارم محمدباباربیع – میثم برهانی – میلاد جاودانی – پژمان یمانی
۵۰ کسب مقام دوم گرایش راندمانی در مسابقات سازه های ماکارونی مسابقه ۹۲ نخستین دوره مسابقات منطقه ای غرب و شمالغرب کشور سازهای ماکارونی منطقه ای دوم مرتضی زنگنه ،ایمان آروین ،نصراله شاهرخی
۵۱ کسب مقام برگزیده بخش فنی و مهندسی در جشنواره جشنواره ۹۲ داوزدهمین جشنواره ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی استان اصفهان منطقه ای مقام برگزیده مهدی حیدری
۵۲ کسب رتبه دوم تیم Isatis در لیگ پرنده مسابقه ۹۲ سومین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان ملی دوم مسعودقضاوی ، محمدنوربخش – محمدقیصری نیا – زهرا شیرزادخانی – سمیه افضلی
۵۳ کسب مقام سوم تیم Isatis مسابقه ۹۲ دومین کارگاه تبادل تجربه ربات پرنده ملی سوم مسعودقضاوی ، محمدنوربخش – محمدقیصری نیا – زهرا شیرزادخانی – سمیه افضلی
۵۴ کسب رتبه سوم در گرایش ربات پرنده توسط تیم isatis مسابقه ۹۳ ششمین دوره مسابقات ملی دانش آموزی – دانشجوئی هواوفضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ملی سوم مسعودقضاوی ، محمدنوربخش – محمدقیصری نیا – زهرا شیرزادخانی – سمیه افضلی
۵۵ کسب دپیلم افتخار در رشته مکاترونیک مسابقه ۹۳ چهاردهمین مسابقات ملی مهارت ملی دیپلم
افتخار
محمدرضا روح الهی
۵۶ کسب دپیلم افتخار در رشته مکاترونیک مسابقه ۹۳ چهاردهمین مسابقات ملی مهارت ملی دیپلم
افتخار
رضا رضایی
۵۷ کسب مقام چهارم مسابقات رباتیک مسابقه ۹۳ پنجمین دوره سراسری و نخستین دوره بین المللی المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور pnuopen 2015 ملی چهارم محمد نوربخش ، مسعود قضاوی ، محمدقیصری نیا
۵۸ کسب مقام سوم ربات عمود پرواز توسط تیم PERSIS مسابقه ۹۴ سومین دوره مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ملی سوم محمد نوربخش ، مسعود قضاوی ، علیرضا کاظمی ، سید امید نوریان
۵۹ کسب مقام دوم در بخش پرواز وشناسایی توسط تیم PERSIS مسابقه ۹۴ چهارمین دوره مسابقات آزاد رباتیک دانشگاه صنعتی شریف ملی دوم محمد نوربخش ، مسعود قضاوی ، علیرضا کاظمی ، سید امید نوریان
۶۰ کسب مقام سوم در گرایش هدفمند مسابقات سازه های ماکارونی مسابقه ۹۴ دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ملی سوم امیر حسین کیانی،سعید شماعیان،امیرحسین الهی،حسن اسدی
۶۱ کسب رتبه دوم گرایش عمود پرواز مسابقه ۹۴ اولین دوره مسابقات پرنده های بدون سرنشین قرار گاه پدافند هوایی مرکزی خاتم الانبیاء ملی دوم محمد نوربخش ، علیرضا کاظمی ، سید امید نوریان ، امیرحسین غیور
۶۲ کسب مقام چهارم در بخش پرواز و شناسایی مسابقه ۹۴ مسابقات رباتیک کشوری دانشگاه نوشیروانی بابل ملی چهارم محمد نوربخش ، علیرضا کاظمی ، سید امید نوریان ، امیرحسین غیور
۶۳ مسابقات نجات تخم مرغ مسابقه ۹۴ مسابقات نجات تخم مرغ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ملی چهارم بهروز براتی
۶۴ کسب مقام دوم در مرحله ساخت مسابقه ۹۴ مسابقات طراحی ماشین – طراحی موتورسیکلت دانشگاه صنعتی شریف ملی دوم تیم ایرانا تکتاز
۶۵ کسب مقام چهارم در گرایش بتن سبک مقاوم مسابقه ۹۴ مسابقات موسسه بین المللی بتن امریکا ACI- شاخه ایران- بشگاه شماره یک وزارت نفت – تهران ملی چهارم امیرحسین کیانی – امیرحسین الهی – جواد پناهی – علی موسوی
۶۶ کسب منتخب مرحله اول جهت ساخت دستگاه فیزیوتراپی از راه دور جشنواره ۹۴ یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر دانشگاه یزد ملی منتخب مجید اسلامی – عقیل مطهری – ساسان مقصودی
۶۷ کسب مقام سوم در لیگ پرنده مسابقه ۹۴ پنجمین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان ملی سوم محمد نوربخش ، امید نوریان ، علیرضا کاظمی ، محمدرضا همایون ، موسی ایزدی
۶۸ کسب مقام سوم لیگ UAV مسابقه ۹۵ هشتمین مسابقات ملی دانشجوئی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ملی سوم تیم پرسیس ( مسعود قضاوی ، علی احمدی ، محمد زارعی ، احسان شهری)
۶۹ کسب مقام اول در لیگ Indoor مسابقه ۹۵ اولین دوره مسابقات بزرگ پهپادها دانشگاه صنعتی مالک اشتر ملی اول تیم ARC (علیرضا کاظمی، محمد نوربخش )
۷۰ کسب مقام دوم در لیگ Indoor مسابقه ۹۵ اولین دوره مسابقات بزرگ پهپادها دانشگاه صنعتی مالک اشتر ملی دوم تیم MRC (علیرضا کاظمی، محمد نوربخش )
۷۱ کسب مقام سوم درلیگ Quadrotor مسابقه ۹۵ چهارمین دوره مسابقات رباتیک خیام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ملی سوم تیم پرسیس ( مسعود قضاوی ، علی احمدی ، محمد زارعی ، احسان شهری)
۷۲ کسب مقام سوم در لیگ Indoor گرایش عمود پرواز مسابقه ۹۵ اولین دوره مسابقات بزرگ پهپادها دانشگاه صنعتی مالک اشتر ملی سوم تیم پرسیس ( مسعود قضاوی ، علی احمدی ، محمد زارعی ، احسان شهری)
۷۳ کسب مقام سوم درلیگ MultiRotor مسابقه ۹۵ اولین دوره تخصصی هوافضا جام شیخ بهائی واحد نجف آباد ملی سوم تیم پرسیس ( مسعود قضاوی ، علی احمدی ، محمد زارعی ، احسان شهری)
۷۴ کسب مقام اول در لیگ RC_Plane مسابقه ۹۵ اولین دوره تخصصی هوافضا جام شیخ بهائی واحد نجف آباد ملی سوم تیم اطلس (افشین مدنی ، فرزاد جهانگیری ، امیرحسین نصری )
۷۵ کسب مقام پنجم در مسابقات سازه ماکارونی مسابقه ۹۵ مسابقه سازه ماکارونی اتباع غیر ایرانی واحد قم ملی پنجم تیم آکو سازه ( احمدی )
۷۶ کسب مقام سوم در MAV مسابقه ۹۵ ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک دانشگاه امیرکبیر ملی سوم تیم پرسیس ( مسعود قضاوی ، علی احمدی ، محمد زارعی ، احسان شهری)
۷۷ مقام اول جنگجو سبک وزن مسابقه ۹۵ دوازدهمین دوره مسابقات رباتیک روبونیت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بین المللی اول تیم زلزال (سیدمهدی مهری – میرسفیانی)
۷۸ کسب مقام پنجم درگرایش سنگین اولین جشنواره بین المللی اروند مسابقه ۹۶ اولین جشنواره بین المللی اروند دانشگاه اصفهان بین المللی پنجم تیم Golden Gate(مهدی احمدی ، عالیه رضایی – فرزانه رحیمی – فاطمه محمدی )
۷۹ کسب مقام دوم در لیگ ربات پرنده در فضای بسته مسابقه ۹۶ دوازدهمین دوره   مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران (مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷) نمایشگاه بین المللی تهران بین المللی دوم تیم پرسیس ( مسعود قضاوی ،)
۸۰ کسب مقام اول در لیگ ربات پرنده در فضای بسته مسابقه ۹۶ دوازدهمین دوره   مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران (مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷) نمایشگاه بین المللی تهران بین المللی اول تیم هریزن (علیرضا کاظمی – محمدنوربخش )
۸۱ کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقه ۹۶ پنجمین کنفرانس ملی بتن خود متراکم ملی سوم تیم آلفا ( علی هنری – حسین حبیبی – حسین زارعی – ارسلان شهبازی )
۸۲ کسب مقام سوم در لیگ پرنده های هوشمند مسابقات Rohotchallenge کشور چین مسابقه ۹۶ مسابقات Rohotchallenge کشور چین بین المللی سوم تیم هریزن ( علیرضا کاظمی ، امید آرامیان ، محمد نوربخش ، ساسان جهانگیری و رضا رئیسی)