نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / شرکت در همایش ها و سمینارها

شرکت در همایش ها و سمینارها

فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور۹۶/۰۱/۱۵
شرکت اعضاءهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایشهای بین المللی معتبر خارج از کشور۹۳/۲/۲۴
فرم و پرسشنامه حراست جهت اعزام به خارج از کشور
فرم درخواست برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
رتبه‌بندی دانشگاههای معتبر جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی
آئین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
فهرست کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور-آذر ۹۴
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی-آذر۹۴
دستورالعمل برگزاری همایش های علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی
فهرست موسسات نامعتبر برگزار کننده همایش ها