تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۸:۳۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / تشویق مقالات

تشویق مقالات

شیوه نامه ارزیابی و پراخت جایزه چاپ مقالات علمی مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ به شماره ۷۴۵۸۲-۱۰
JRK 2017 مورخ ۹۷/۰۷/۱۰
اصلاحیه تشویق مقالات ۷۳/۶۸۶۲۴ سال ۱۳۹۶
پایگاههای معتبر برای بررسی اعتبار مجلات۹۵/۴/۲۸
لیست مقالات نمایه شده درپایگاه EBSCO
آدرس نویسی صحیح برای مقالات و همایشها
بخشنامه به روز رسانی فهرست نشریات نامعتبرمورخ ۹۴/۴/۸
بخشنامه حذف حداقل انتظارات از اعضای هیئت علمی در تشویق مقالات۹۲/۵/۲۴
لیست مجلات نمایه شده در پایگاه scopus2014 مورخ۹۴/۶/۲۴
لیست مجلات دارای اعتبار تیرماه ۹۴مورخ۹۴/۶/۲۴
فرم ارزشیابی مقالات چاپ شده ( جهت تشویق مالی)و فرم تعهد نامه انتشارمقاله علمی
JRK-MIF2015
JRK2014مورخ ۹۴/۶/۲۴
JCR2013
JCR 2015
بخشنامه و فهرست نشریات بی اعتبار تاشهریور ۹۴
فهرست نشریات بی اعتبار تا خرداد ۹۵
فهرست مجلات و وب سایتهای نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی – آذر ۹۵
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – آذر ۹۵
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری – آذر ۹۵
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی-اسفند ماه ۹۴
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی – خرداد ۹۵
جزوه آموزشی نحوه تشخیص مجلات جعلی و بی اعتبار
شیوه نامه تشویق مقالات(بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲)
متمم بخش نامه تشویق مقالات (۱)
بخشنامه تشویق مقالات وآدرس دهی متمم(۲)
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی-۹۴/۹/۱۸