تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۵۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / مجلات

مجلات

شاخص های اعتبار سنجی مجلات – JCR2020
شاخص های اعتبار سنجی مجلات – JCR2018
فهرست مجلات معتبر – دیماه ۱۳۹۷ : بخش اولبخش دوم بخش سومبخش چهارم
فهرست مجلات نامعتیر- دیماه ۱۳۹۷
آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
بخشنامه رعایت توالی منظم زمانی تعیین شده در انتشار مجلات علمی
بخشنامه جدید انتشار مجلات علمی واحدهای دانشگاهی
بخشنامه پذیرش شاخص مقالات در مجلات علمی
بخشنامه ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISC
بخشنامه درخصوص همکاری با انجمن های علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اخذ درجه علمی پژوهشی برای مجلات علمی
بخشنامه نحوه داوری مقالات مجلات علمی منتشره دانشگاه
بخشنامه تشویق مجلات علمی و محدودیت های پذیرش مجلات جدید
بخشنامه نمایه سازی استنادی فصلنامه های علمی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
بخشنامه ایجاد وحدت رویه در چاپ و انتشار مجلات علمی + دستورالعمل وزارت علوم
بخشنامه انتشار، تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات علمی
آئین‌نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات علمی
بخشنامه مربوط به افزایش وظایف سردبیر
بخشنامه و فرم تعهدنامه متقابل بین نویسندگان مقالات و دفتر فصلنامه
بخشنامه اعتبار رتبه مجلات علمی در جریان تمدید یا تغییر رتبه
بخشنامه رعایت نکات لازم برای کسب رتبه علمی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
حق الزحمه مسئولین و هزینه آماده سازی مجلات علمی دانشگاه به زبان غیر فارسی
هزینه داوری مقالات
حق‌الزحمه‌مسئولان‌مجلات‌دارای‌رتبه‌علمی‌پژوهشی
کسب امتیاز مجلات
ممنوعیت عضویت اعضای هیات تحریریه در بیش از ۳ مجله
آئین نامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC
 لیست نشریات نا معتبرتا خرداد ۹۵